whaletail.capital/sk75-production-example

Primer produkcijskega sistema

Vsaka stranka ima vpogled v uspešnost svojega investicijskega porfelja preko spletnega vmesnika, kjer lahko nastavlja parametere tveganja.

Primer donosa ene izmed testnih inštitucijskih strank. Gre za presečno sliko na datum demo predstavitve SK75 delovanja algoritma 1. V tem primeru je parameter maksimalnega tveganja na pozicijo nstavljen na  5%. “Trend following” tip algoritma deluje na način, da pri velikih korekcijah trga deluje odlično, pri neodločenosti trga “market indecision” pa je donos negativen. Ker je digitalna naložbena skupina visoko volatilna, se statistično ta pristop izkže za zelo zanesljiv. Viden dobiček je netipično visok, a nazorno prikazuje uspešnost pristopa v primeru trenda trga navzdol.